Nasaan Na Nga Ba Ang Ophir?

Ayon sa Wikipedia: Ang Ophir (/ˈfər/;[1] HebrewאוֹפִירModern OfirTiberian ʼÔp̄îr) ay isang daungan ng sasakyang pandagat o rehiyon na binabanggit sa Biblia, nakilala dahil sa taglay nitong yaman. Si Haring Solomon ay nakatatanggap ng kargo ng ginto, pilak, sandalwood, perlas, ivory, unggoy at mga peacock mula sa Ophir tuwing ikatlong taon.

Sa isang aklat na matatagpuan sa Spain na may pamagat na Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas (General Collection of Philippine Islands related Documents), ang may akda ay tinukoy kung paano matatagpuan ang Ophir. Ayon sa “Document No. 98”, taong 1519-1522, ang Ophir ay matatagpuan kung babaybayin ang karagatan mula sa Cape of Good Hope sa Africa, patungong India, Burma, Sumatra, Moluccas, Borneo, Sulu, China, at ang Ophir. Ang Ophir ay nasasabing “… nasa unahan ng China patungo sa karagatan ng maraming isla kung saan ang mga Moluccans, Chinese at Lequios ay nagkakalakalan…” Sabi ni Jes Tirol, ang grupo ng mga islang ito ay hindi maaaring sa Japan sapagkat ang mga Moluccans ay hindi nakarating duon, o Taiwan, sapagkat ito ay hindi binubuo ng “maraming isla.” Tanging ang Pilipinas lamang, ayon sa kanya, ang tumutugma sa diskripsyon. Nabanggit din sa talaan ng mga Espanol ang presensya ng mga Lequios (malalaki at balbas-saradong taong maputi, marahil mga lahi ng Phoenicians na ang kanilang mga barko ay napapalamutian ng ginto at pilak) sa mga isla upang manguha ng ginto at pilak.

Panoorin ang The God Culture SOLOMON’S GOLD Series: Where Is the Land Of Ophir? Is it Philippines?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss